เทคนิควิธีการเลือกประกันสำหรับมะเร็ง

ประกันมะเร็ง

สาเหตุของการเกิดมะเร็ง มะเร็งเกิดจากความผิดปกติของเซลที่มีอยู่ในพันธุกรรม หรือ DNA ในรางกายของเรานั้นตามจริงแล้วมีเซล์มะเร็งเกิดขึ้นทุกวัน  แต่ไม่ใช่สำหรับทุกคนที่จะสามารถเป็นได้ เพราะว่าเมล็ดเลือดขาวในรางกายของเรานั้นเองที่เป็นตัวกำจัด มะเร็ง ได้อย่าง 100 เปอร์เซน แต่ถ้าหากวันใดวันนึงเกิดความผิดปกติในเม็ดเลือดขาว ของเราก็จะทำให้เซลมะเร็งที่อยู่ในรางกายของเรานั้น มีการเจริญเติบโตขึ้นเรื่อยๆ  อีกปัจจัยที่ทำให้เกิดเซลมะเร็งในรางกายเราอย่างรวดเร็ว คือ การสูบบุหรี่ หรือ การกินอาหารที่มีไขมันสูงทำให้เกิดการสะสมของไขมันเสียในรางกาย จนเติบโตกลายเป็นมะเร็งในรางกาย วิธีการป้องกันหรือการรักษา  มะเร็งเป็นโรคที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นโดยเฉพาะกับตัวเราหรือคนที่เรารัก เพราะฉนั้น การดูแลรักษาหรือป้องกันให้การเกิดมะเร็งเป็นเรื่องที่สำคัญ  การออกกำลังกาย  การออกกำลังกายให้สม่ำเสมอโดยเฉลี่ยแล้วเราควรออกกำลังกายอย่างน้อย 3-4  ชม. ต่อสัปดาห์เพื่อการเผาผลาญพลังงานหรือไขมันในรางกายโดยวิธีธรรมชาติ เลือกกินอาหารที่มีประโยชน์  คนเป็นมะเร็งส่วนใหญ่เกิดจากการสะสมของไขมันจากพฤติกรรมการกินอาหารในวัยรุ่นหรือวัยกลางคน การกินอาหาร Fast food หรือ อาหารที่มี คอลเลสเตอร์รอล สูง ยิ่งเป็นการสะสมสารที่ทำให้เกิดมะเร็งในรางกาย และยังทำให้เกิดโรคอ้วน หรือ ความดัน ได้อีกดังนั้น  เราควรเบือกกินผักหรือผมไม้ หรือ ว่า เนื้อสัตว์ ที่ผ่านการ ต้ม หรือ อบ  พยายามหลีกเลี่ยงอาหารที่ อมน้ำมันหรือ ของทอด ที่มีไขมันสูง […]

Read More »